لندن ده تۆرک سؤودا مرکزی آچیلدی

کلارکنول محله سیندأکی  تی. تی ام، ۵ مرتبه لی ۹۶۰ اینه دؤردۆل متردن عیبارات بیر جایدا حیذمات بریأر

لندن ده تۆرک سؤودا مرکزی آچیلدی

 

تۆرکیأنینگ سؤودا وزیری روحسار پک جان انگلستان ینگ پایتاغتی لندن دأکی تۆرک سؤودا مرکزی نینگ آچیلیش داباراسینا قاتناشدی.

پک جان ت. ت. ام دأکی سرامیک، قورلوشیق پوداقلاریندا ایشله یأن شرکتلرینگ اؤنۆملرینی ده بارلاپ ماغلومات آلدی.

کلارکنول محله سیندأکی  تی. تی ام، ۵ مرتبه لی ۹۶۰ اینه دؤردۆل متردن عیبارات بیر جایدا حیذمات بریأر.

تۆرک سؤودا مرکزینده ۱۳ شرکت بار.

تۆرکیأنینگ سؤودا وزیری روحسار پک جان دۆین انگلستانا باریپدی.دِگیشلی حابارلار