تۆرکیه‌ده مارت آییندا ایشسیزلرینگ سانی آزالدی

تۆرکیه‌ده ایشسیزلرینگ موقداری ۱۰.۱ گؤتریم بۇلدی

994172
تۆرکیه‌ده مارت آییندا ایشسیزلرینگ سانی آزالدی

 

 

تۆرکیه‌ده مارت آییندا ایش تاپیپ بیلمه‌یأنلرینگ موقداری ۱.۶ گؤتریم آزالیپ ۱۰.۱ گؤتریمه یتدی.

تۆرکیأنینگ حاسابات قوراماسی ایش و ایشچیلرینگ سانی باراسینداقی ساناوینی چاپ اتدی.

شونگا گؤرأ ۱۵ یاشیندان اولی ایش تاپابیلمه‌یأنلرینگ موقداری مارت آییندا اؤتن ییلینگ شۇل بیر آیینا گؤرأ ۴۳۲ مۆنگ آۀدام آزالدی و ۳ میلیون ۲۱۰ مۆنگ آداما یتدی.

ایشسیزلرینگ موقداری ۱.۶ گؤتریم آزالدی و ۱۰.۱ گؤتریم بۇلدی.

مارت آییندا ایشسیزلیک فورال آیینا گؤرأ ۰.۵ گؤتریم آزالدی.

۱۵-۲۴ یاش آراسینداقی یاش ایشسیزلرینگ موقداری ۳.۷ گؤتریم آزالدی و ۱۷.۷ گؤتریمه یتدی.

۱۵-۶۴ یاش آراسی ایشسیزلرینگ سانی دا ۱.۷ گؤتریم آزالدی و ۱۰.۳ گؤتریمه یتدی.

 


اتیکتلر: #ایشسیزلیک

دِگیشلی حابارلار