تۆرکیه‌ده ایشسیزلرینگ سانی ۱۰.۳ گؤتریم

تۆرکیه‌ده ایش تاپا بیلمه‌یأنلرینگ سانی ۱.۷ گؤتریم آزالدی

911071
تۆرکیه‌ده ایشسیزلرینگ سانی ۱۰.۳ گؤتریم

تۆرکیه ده ۲۰۱۷-نجی ییلینگ اکتیابر آییندا ایشسیزلرینگ سانی ۱۰.۳ گؤتریم بۇلدی.

بو سان ۲۰۱۶-نجی ییلینگ شۇل بیر آییندا ۱۲.۱ گؤتریمدی.

تۆرکیأنینگ حاسابات قوراماسی نینگ ماغلوماتلارینا گؤرأ، ایشه آلینانلارینگ سانی شۇل آیدا ۱ میلیون ۴۴۸ مۆنگ آدام یۇقارلاپ ۲۸ میلیون ۵۱۵ مۆنگ آداما یتدی.

ایشدأکیلرینگ موقداری بۆتین رایاتلارینگ ۴۷.۳ گؤتریمی بۇلدی.

ایشسیزلرینگ سانی ۲۰۱۷-نجی ییلینگ اکتیابر آییندا ۴۴۰ مۆنگ آدام آزالدی و ۳ میلیون ۲۷۵ مۆنگ آدام بۇلدی.

شۇل دؤوۆرده ۱ میلیون ۹ مۆنگ آدام ایش تاپدی.

 


اتیکتلر: #ایشسیزلیک

دِگیشلی حابارلار