تۆرکیأنینگ صناغات اؤنۆمی یۇقارلادی

۲۰۱۷-نجی ییلینگ نۇیابر آییندا صناغات اؤنۆمی ۷ گؤتریم یۇقارلادی

883629
تۆرکیأنینگ صناغات اؤنۆمی یۇقارلادی

 

تۆرکیأنینگ صناغات اؤنۆمی ۲۰۱۷-نجی ییلینگ نۇیابر آییندا ۲۰۱۶-نجی ییلینگ نۇیابر آیینا گؤرأ ۷ گؤتریم، ۲۰۱۷-نجی ییلینگ اکتیابر آیینا گؤرأ ۰.۳ گؤتریم یۇقارلادی.

تۆرکیأنینگ حاسابات قوراماسی (آمار قوراماسی) صناغات اؤنۆمی نینگ ییللیق اؤسۆشی نینگ ۶.۹ گؤتریم بۇلاندیغینی بیان اتدی.

نۇیابر آییندا ماغدانچیلیق پوداغی ۰.۵ گؤتریم یۇقارلادی.

اؤنۆچیلیق صناغاتی نینگ اؤسۆشی ۷.۷ گؤتریم بۇلدی.

الکتریک، طبیغی گاز، بوغ و سۇوادیش ییلیدیش صناغاتی بۇلسا ۷.۳ گؤتریم یۇقارلادی.

صناغات اؤنۆمی اکتیابر آییندا دا ییللیق ۷.۳ گؤتریم، آیلیق ۰.۷ گؤتریم یۇقارلاپدی.دِگیشلی حابارلار