تۆرکیه‌ده ایشسیزلرینگ سانی آزالدی

آپرل آییندا ایشسیزلرینگ موقداری ۱۰.۵ گؤتریم بۇلدی

771938
تۆرکیه‌ده ایشسیزلرینگ سانی آزالدی

 

تۆرکیأنینگ حاسابات قوراماسی، آپرل آیینداقی ایشسیزلیک ساناوی باراسیندا ماغلومات بردی.

شونگا گؤرأ مارت آییندا ۱۱.۷ گؤتریم بۇلان ایشسیزلرینگ ساناوی، آپرل آییندا ۱۰.۵ گؤتریمه یتدی.

شۇل دؤوۆرده ایشه آلینانلارینگ سانی ۵۱۹ مۆنگ آدام یۇقارلاپ ۲۸ میلیون ۱۵۷ مۆنگ بۇلدی.

ایش مۆمکینچیلیکلرینه قاتناشانلارینگ سانی دا ۹۸۲ مۆنگ آدام یۇقارلاپ ۳۱ میلیون ۴۴۴ مۆنگ آدام بۇلدی.


اتیکتلر: #ایشسیزلیک

دِگیشلی حابارلار