مای آییندا داشاساتوو ۵.۸ گؤتریم یۇقارلادی

تۆرکیأنینگ داشاساتووی یۇقارلایار

80289
مای آییندا داشاساتوو ۵.۸ گؤتریم یۇقارلادی

مای (مه) آییندا تۆرکیأنینگ داشاساتووی (صادراتی) گِچِن ییلینگ شۇل دؤوری بیلن دِنگِشدیریلنده ۵.۸ گؤتریم یۇقارلادی.
تۆرکیأنینگ داشاساتووی (صادراتی) مای آییندا ۱۳ میلیارد ۴۱۲ میلیون دلار بۇلدی.
تۆرکیأنینگ داشاساتووچیلار مجلیسی‌نینگ باشلیغی محمت بۆیۆک‌اِکشی شانلی‌اورفانینگ سؤودا و صناغات بورسیندا مطبوغاتا بیانات بردی.
بۆیۆک‌اِکشی مای آییندا داشاساتووینگ اؤتِن ییلینگ شۇل دؤوری بیلن دِنگِشدیریلنده ۵.۸ گؤتریم یۇقارلاپ ۱۳ میلیارد ۴۱۲ میلیون دلارا بارابار بۇلاندیغینی عایان اتدی.
بۆیۆک اکشی اۆستۆمیزدأکی ییلینگ ایلکینجی ۵ آیلیق دؤورۆنده تۆرکیأنینگ داشاساتووی‌نینگ ۸ گؤتریم یۇقارلاندیغینی و ۶۷ میلیارد ۹۲ میلیون دلارا بارابار بۇلاندیغینی یاتلاتدی.


اتیکتلر:

دِگیشلی حابارلار