"ایسرائیل‌ینگ اؤنۆمی" یازغیسی نأمه دیمه‌کدیر؟

ایسرائیل دا می اؤندۆریلیأر یۇغسام فلسطین دن باسیپ آلینان یرلرده می؟


اتیکتلر: فلسطین , ایسرائیل