یونان پلیسی بۇسغونلاری دنگیزینگ اۇرتاسیندا اؤلۆمه ایبریأر

اوروپا گؤچمه‌ک اۆچین لاستیک قاییقلار بیلن اژه دنگیزینه گیرن بیر تۇپار بۇسغونینگ قاییقلاری یونان ینگ دنگیزیاقا حۇوپسوزلیق گۆیچلری تاراپیندان دِپیلیپ ایزینا ایبریلدی.

سۇنگقی گۆنلرده اوروپا گؤچمه ک ایسله یأن مۆنگلرچه بۇسغون بیر تاراپدان قوری یردن ادیرنه دأکی سرحت گِچلگه سینه باریار، بیر تاراپدان دا دنگیز یۇلی بیلن یونانا گیرمأگه سینانشیار.

یونانا گیتمه ک اۆچین چیشیریلن لاستیک قاییق بیلن اژه دنگیزیندن یونان آداسینا باران بۇسغونلار یونان ینگ حۇوپسوزلیق گۆیچلری تاراپیندان ایزینا قایتاریلدی.


اتیکتلر: یونان