ویدئو: تۆرکیأنینگ میللی گأمیسی میللی راکتی سینادی

تۆرکیأنینگ ایلکینجی میللی دنگیز راکتی بۇلان آتماجا تۆرکیأنینگ ت. ج. گ قینالی آدا گأمیسینده اۆستۆنلیکلی یاغدایدا سینالدی