اوکراینا بیلن روسیانینگ داشاری ایشلر وزیرلری آنتالیادا دوشوشیق گچیریأر

اوکراینا بیلن روسیانینگ داشاری ایشلر وزیرلری آنتالیادا دوشوشیق گچیریأر. دوشوشیغا تۆرکیأنینگ داشاری ایشلر وزیری مولود چاووش اوُغلی دا قاتناشیار


اتیکتلر: اوکراینا , روسیا