توریستلار تۆرکیأ ساغلیقلی یاغدایدا گلیپ بیلر

 

تۆرکیه توریستلارینگ ساغلیقلی یاغدایدا دینچ آلماغی اۆچین بۆتین مۆمکینچیلیکلری یرینه یتیردی. توریستلار یوردونگ بۆتین یرلرینده دینچ آلیپ بیلر.