ت. ر. ت ورلد فورومی دۇوام ادیأر

دۆنیأنینگ دؤرت کۆنجِه‌گیندن ایستامبولا گلن غالیم و سیاساتچیلار گلوبالیسم ینگ چؤکگۆنلیک دؤورۆنده ریسک و پورصاتلار بارادا گنگه‌شیأر