أردوُغان گۆن باتار یورتلاری تانقیت اتدی

تۆرکیأنینگ جمهورباشلیغی، 13 تۆرک رایاتی نینگ ترور قوراماسی پ. ک. ک تاراپیندان شهیت ادیلمه گیندن سوُنگرا گۆن باتار یورتلاری نینگ دیمماغینی یازغاردی


اتیکتلر: پ. ک. ک , ترور , شهیت