حمیدیه متجیدی آچیلدی

ایستامبول ینگ ییلدیز محله سیندأکی حمیدیه متجیدی نینگ آچیلیش داباراسینا تۆرکیأنینگ جمهورباشلیغی دا قاتناشدی