گؤک تۆرک گؤنگده

تۆرکیأنینگ یاراغلی گۆیچلرینه دگیشلی حابار آلما عملی همراسی (قمر- ماهواره سی) بۇلان گؤک تۆرک- ۱ گؤنگه ایبریلدی