چئندان ارمنی ژنوسایدی بوُلدی می؟

ییللاردان بأری ارمنی توُپاری نینگ آیدیشی یالی، ژنوساید بوُلدی می؟ حاقیقاتلار باراسیندا بو فیلمی گؤزلأیلینگ


اتیکتلر: ارمنی