آتاتۆرک مدنیت مرکزی تأزه دن سالینار

ایستامبول داقی آتاتۆرک مدنیت مرکزی ییقیلیپ تأزه دن دیکه دیلیأر. پروژه تۆرکیأنینگ جمهورباشلیغی رجب طیب أردۇغان ینگ قاتناشان گنگه شینده گؤرکِزیلدی.