آمریکانینگ ترور قوراماسینا برن یاراغلاری

ترورچیلیق بیلن گؤره‌شیأندیگینی اؤنگه سۆریأن آمریکا بیر تاراپدان دا ترورچیلارینگ یاراغ أتیأجینی اۆپجۆن ادیأر!


اتیکتلر: آمریکا , ترور