قیرغیز بارلاغ حالاص ادیش توُپاری 8 آدامی چیقاردی

قیرغیز بارلاغ حالاص ادیش توُپارلاری یر تیتره مه سینده ییقیلان جایلارینگ آشاغیندا قالان 8 آدامی حالاص اتدی