تۆرکیه‌ده رفتینگ

 

تۆرکیه دأکی ساقلی کنت آدینداقی یر رفتینگ اۆچین اینگ حالانیان یرلردن بیری.

فتحیه دأکی قاراچای قیزغین تۇموس گۆنلرینده رفتینگ اۆچین گلن سیاحاتچیلار بیلن دۇلیار.

اسپورتچیلار ۱۲-۱۳ درجه قیزغینلیغینداقی سوو ۵-۱۵ کیلومتر رفتنیگ ادیأرلر.