قورتولموش: تۆرکیأ قارشی پروپاگاندالارا قارامازدان توریستلار تۆرکیأ گلیأر

تۆرکیأنینگ مدنیت و سیاحاتچیلیق وزیری نعمان قورتولموش: سیاساتینگ دیلی باشغادیر، سیاحاتینگ دیلی ده باشغا