ابوظبی لوور موزه‌سینی آچدی

امارات ینگ پایتاغتی ابوظبی دأکی لوور موزه سینده ۹۰۰ تاریحی و صونغات اثری گؤرکِزیلیأر


اتیکتلر: لوور , ابوظبی