تۆرکیأنینگ اوُوادان یرلری: نوشهیر

نوشهیر تۆرکیأنینگ طبیغاتی، مدنیتی و تاریحا ایه بای ولایاتلاریندان بیریدیر. بو یردأکی کاپادوکیا دۆنیأنینگ کؤپ سانلی یوردوندان سیاحاتچیلار گلیأر