تۆرک هۇوا یۇللاری نینگ تأزه ویدئو کلیبی

انگلیس راگبی اۇیونچیسی لورنس دالاگیلو بیلن تۇپاری نینگ تۆرک هۇوا یۇللاری نینگ اولی ایرباس آ- ۳۳۰ یۇلاغچی اوچارینی ایتیکله یأن ویدئو کلیپی یایلیما بریلدی.