آبونینگ گلوبال حابار فۇرومی باشلادی

آبونینگ گلوبال حابار فۇرومی ایستامبول دا اؤز ایشینه باشلادی.

فۇروما یر ایه چیلیگینی ادن ت. ر. ت یایلیمچیلیغا و حابارا قاراییشینی دا قاتناشانلارینگ اۆنسۆنه یتیرِر.


اتیکتلر: ABU , آبو