ویدئو: ژنرال سلیمانی جایلانیار

ایران ینگ سپاه قشونی نینگ قدس گۆیجۆنینگ باش‌توتانی ژنرال قاسم سلیمانی عیراق و ایران داقی دابارالاردان سۇنگ، دۇغلان شهری کرمان دا جایلانار


اتیکتلر: ایران , سلیمانی