روسیانینگ هۆجۆملری سبأپلی اوکراینادا بنزین مرکزلری دوُلدی

روسیانینگ اوکراینا هۆجۆم قوراماغا باشلاماغی بیلن اتومبیللارینی بنزین بیلن اۆپجۆن اتمه ک ایسله یأنلر بنزین مرکزلرینی دوُلدوری.


اتیکتلر: روسیا , اوکراینا