پاراحاتچیلیق چشمه‌سی حرکتی

ماقصات: آسودالیق
نیشانا آلینان: ترورچیلیق

هیندیستان دا فانی توپانی

هیندیستان دا فانی توپانی سبأپلی اینگ آز ۳۴ آدام اؤلدی


اتیکتلر: فانی , هیندیستان