تۆرکیأنینگ مجلیسی تأزه قانون قورلوشیق ییلینا باشلایار

تۆرکیأنینگ بیک میللت مجلیسی نینگ اینگ اساسی گۆن ترتیبیندن بیری تأزه اساسی قانون

2044640
تۆرکیأنینگ مجلیسی تأزه قانون قورلوشیق ییلینا باشلایار

 

تۆرکیأنینگ بیک میللت مجلیسی نینگ تأزه قانون قورلوشیق ییلینا باشلایار.

تۆرکیأنینگ بیک میللت مجلیسی نینگ اینگ اساسی گۆن ترتیبیندن بیری تأزه اساسی قانون.

تۆرک قشونی نینگ سرحت آشا حرکتی باراداقی قانون دا شو گۆنکی اوُتورشیغینگ گۆن ترتیبینه گتیرلر.

2024-نجی ییلینگ بودجه دوشوشیقلاری دا اکتبر آییندا باشلایار.

بودجه تکلیبی 17-نجی اکتبردا بیک میللت مجلیسینه هؤدۆرله نر.

نوُیابر آییندا کمیسیون دوشوشیقلاری باشلار.

ییلینگ آحیرینا چنلی ده بودجه دوشوشیقلاری تاماملانار.دِگیشلی حابارلار