أردوُغان سوئد دوُلانشیغینا: اؤزۆنگیزی یاداتمانگ

أردوُغان، ناتو قوراماسینا گیرمه‌ک اۆچین تاغاللا ادیأن سوئده "دِرکسیز یره اؤزۆنگیزی یاداتمانگ" دیدی

1940707
أردوُغان سوئد دوُلانشیغینا: اؤزۆنگیزی یاداتمانگ

تۆرکیأنینگ جمهورباشلیغی رجب طیب أردوُغان، ناتو قوراماسینا گیرمه‌ک اۆچین تاغاللا ادیأن سوئده "دِرکسیز یره اؤزۆنگیزی یاداتمانگ" دیدی.دِگیشلی حابارلار