داتچا شهرینده 64 بوُسغون سوودان چیقاریلدی

3 آیری توُپار گؤرنۆشینده سوودا قالان بوُسغونلار تۆرک گۆیچلری تاراپیندان چیقاریلدی.

1897331
داتچا شهرینده 64 بوُسغون سوودان چیقاریلدی

 

موغلا ولایاتی نینگ داتچا شهری نینگ دنگیزینده 64 قاچاق بوُسغون حالاص ادیلدی.

بوُسغونلارینگ قاییغی نینگ یونان گۆیچلری تاراپیندان تۆرکیأ ایتیلدیگی حابار بریلدی.

تۆرکیأنینگ دنگیزیاقا حوُوپسوزلیق گۆیچلری دۆین ارتیر بیلن داتچا دنگیزینده بوُسغونلارینگ دنگیزده قالاندیقلاری حابارینی آلدی.

3 آیری توُپار گؤرنۆشینده سوودا قالان بوُسغونلار تۆرک گۆیچلری تاراپیندان چیقاریلدی.

بوُسغونلار موغلانینگ گؤچ ادیلشیک اداراسینا تاپشیریلدی.

 دِگیشلی حابارلار