خلوصی آقار: اژه دنگیزینده پاراحاتچیلیق چؤزگۆت ایسله‌یأریس

تۆرکیأنینگ قوُرانماق وزیری: اژه دنگیزینده پاراحاتچیلیق چؤزگۆت ایسله‌یأریس

1886404
خلوصی آقار: اژه دنگیزینده پاراحاتچیلیق چؤزگۆت ایسله‌یأریس

تۆرکیأنینگ قوُرانماق وزیری خلوصی آقار: اژه دنگیزینده پاراحاتچیلیق چؤزگۆت ایسله‌یأریس


اتیکتلر: #خلوصی آقار

دِگیشلی حابارلار