کروناویروس: تۆرکیه ده اورلان واکسن سانی ۱۴۱ میلیوندان گچدی

تۆرکیه ده کروناویروس یوُقانچ کسلینه قارشی واکسیناسیون دوُوام ادیأر

1768381
کروناویروس: تۆرکیه ده اورلان واکسن سانی ۱۴۱ میلیوندان گچدی

 

تۆرکیه ده کروناویروس یوُقانچ کسلینه قارشی واکسیناسیون دوُوام ادیأر.

شو واغتا چنلی اورلان واکسن سانی 141 میلیون 100 مۆنگ‌دن گچدی.

بیر دُز واکسن اوردورانلارینگ سانی 57 میلیون 361 مۆنگدن گچدی.

ایکی دُز واکسن اوردورانلارینگ سانی دا 52 میلیون 300 مۆنگ آدامدان گچدی.

24 میلیون 489 مۆنگ آدام دا اینگ آز اۆچ دُز واکسن اوردوردی.

دۆین تۆرکیه ده کروناویروس سبأپلی 174 آدام آرادان چیقدی.دِگیشلی حابارلار