کایسری ولایاتیندا یر تیتره دی

آفاد قوراماسی واقادان سوُنگرا یاراماز بیر یاغدایینگ حابار بریلمأندیگینی آیتدی

1764049
کایسری ولایاتیندا یر تیتره دی

 

تۆرکیأنینگ کایسری ولایاتیندا 4.9 اولولیغیندا یر تیتره مه سی بوُلدی.

دانگ بیلن ساغات 02.28-ده بوُلان یر تیتره مه سی قوُنگشی ولایاتلاردا دا دویولدی.

آفاد قوراماسی واقادان سوُنگرا یاراماز بیر یاغدایینگ حابار بریلمأندیگینی آیتدی.

 دِگیشلی حابارلار