کروناویروس: تۆرکیه ده سانجیم ایشینه دوُوام ادیلیأر

تۆرکیه ده کروناویروس یوُقانچ کسلینه قارشی سانجیم ایشینه دوُوام ادیلیأر

1764051
کروناویروس: تۆرکیه ده سانجیم ایشینه دوُوام ادیلیأر

 

تۆرکیه ده کروناویروس یوُقانچ کسلینه قارشی سانجیم ایشینه (واکسیناسیونا) دوُوام ادیلیأر.

شو واغتا چنلی اورلان واکسن سانی 139 میلیون 590 مۆنگ سانیندان گچدی.

بیر دُز واکسن اوردورانلارینگ سانی 57 میلیون 272 مۆنگ آدامدان گچدی.

تۆرکیه ده اینگ آ بیر واکسن اوردورانلارینگ سانی 92.27 گؤتریمدن گچدی.

ایکی دُز واکسن اوردورانلارینگ سانی دا 52 میلیون 157 مۆنگ آدامدان کؤپ.

ایکی دُز سانجیم بوُلانلارینگ سانی 84.03 گؤتِریمدن گچدی.

یورتدا 23 میلیون 580 مۆنگ آدام دا اۆچ دُز واکسن اوردوردی.

دۆین تۆرکیه ده کروناویروس سبأپلی 162 آدام آرادان چیقدی.دِگیشلی حابارلار