کروناویروس: تۆرکیه ده واکسیناسیون دوُوام ادیأر

15 میلیون 325 مۆنگ آدام اۆچ دُز واکسن اوردوردی

1750745
کروناویروس: تۆرکیه ده واکسیناسیون دوُوام ادیأر

 

تۆرکیه ده کروناویروس یوُقانچ کسلینه قارشی اورولان واکسن سانی 125 میلیون 850 مۆنگدن گچدی.

بیر دُز واکسن اوردورانلارینگ سانی 56 میلیون 711 مۆنگ آدامدان کؤپ.

ایکی دُز سانجیم بوُلانلارینگ سانی دا 51 میلیون 249 مۆنگ آدامدان کؤپ.

ایکی دُز واکسن اوردورانلارینگ موقداری 82.56 گؤتریمه یتدی.

15 میلیون 325 مۆنگ آدام دا اۆچ دُز واکسن اوردوردی.

دۆین تۆرکیه ده کروناویروس سبأپلی 187 آدام آرادان چیقیپدی.دِگیشلی حابارلار