کروناویروس: تۆرکیه ده اۆچۆنجی دُز واکسن اوردورانلارینگ سانی یوُقارلایار

اورولان واکسن سانی 125 میلیون 10 مۆنگ‌دِن گچدی

1750197
کروناویروس: تۆرکیه ده اۆچۆنجی دُز واکسن اوردورانلارینگ سانی یوُقارلایار

 

تۆرکیه ده کروناویروس یوُقانچ کسلینه قارشی واکسیناسیون بۆتین ولایاتلاردا دوُوام ادیأر.

اورولان واکسن سانی 125 میلیون 10 مۆنگ‌دِن گچدی.

بیر دُز سانجیم بوُلانلارینگ سانی 56 میلیون 688 مۆنگ آداما یتدی.

ایکی دُز واکسن اوردورانلارینگ سانی دا 51 میلیون 208 مۆنگ آدامدان کؤپ.

اۆچۆنجی دُز واکسن اوردورانلارینگ سانی دا یوُقارلاماغا دوُوام ادیأر.

14 میلیون 788 مۆنگ آدام اۆچ دُز واکسن اوردوردی.

اینگ آز بیر دُز واکسن اوردورانلارینگ سانی 91.32 گؤتریم‌دن گچدی.

ایکی دُز واکسن اوردورانلارینگ سانی دا 82.49 گؤتریمه یتدی.

دۆین تۆرکیه ده کروناویروس سبأپلی 176 آدام آرادان چیقدی.

 دِگیشلی حابارلار