تۆرکیه ده کروناویروس بیلن باغلانشیقلی خابار

تۆرکیه ده کروناویروس یوُقانچ کسلینه قارشی آلینیپ باریلیان چأره لره دوُوام ادیلیأر

1749634
تۆرکیه ده کروناویروس بیلن باغلانشیقلی خابار

 

تۆرکیه ده کروناویروس یوُقانچ کسلینه قارشی آلینیپ باریلیان چأره لره دوُوام ادیلیأر.

شو واغتا چنلی اورلان واکسن سانی 124 میلیون 125 مۆنگ‌دن گچدی.

56 میلیون 663 مۆنگ آدام بیر دُز واکسن اوردوردی.

ایکی دُز سانجیم بوُلانلارینگ سانی دا 51 میلیون 165 مۆنگ آدامدان گچدی.

14 میلیون 249 مۆنگ آدام دا اۆچ دُز واکسن اوردوردی.

اینگ آز ایکی دُز واکسن اوردورانلارینگ سانی 82.43 گؤتریمدن گچدی.

بیر دُز واکسن اوردورانلارینگ سانی دا 91.28 گؤتریمدن کؤپ.

دۆین کروناویروس سبأپلی 171 آدام آرادان چیقدی.دِگیشلی حابارلار