تۆرکیه ده اورلان واکسن سانی یوُقارلاماغا دوُوام ادیأر

ایکی دُز واکسن اوردورانلارینگ موقداری 81.12 گؤتریم‌دن گچدی

1739915
تۆرکیه ده اورلان واکسن سانی یوُقارلاماغا دوُوام ادیأر

 

تۆرکیه ده شو واغتا چنلی 120 میلیون 124 مۆنگ دُز واکسن اورولدی.

بیر دُز واکسن اوردورانلارینگ سانی 56 میلیون 204 مۆنگ آدامدان گچدی.

ایکی دُز واکسن اوردورانلارینگ سانی دا 50 میلیون 359 مۆنگ سانیندان آرتیقماچ.

12 میلیون 122 مۆنگ آدام دا اۆچ دُز واکسن اوردوردی.

ایکی دُز واکسن اوردورانلارینگ موقداری 81.12 گؤتریم‌دن گچدی.

دۆین تۆرکیه ده کروناویروس سبأپلی 213 آدام آرادان چیقیپدی.دِگیشلی حابارلار