کروناویروس: تۆرکیه ده واکسیناسیون دوُوام ادیأر

ایکی دُز سانجیم بولانلارینگ موقداری 80.94 گؤتریمدن گچدی

1738898
کروناویروس: تۆرکیه ده واکسیناسیون دوُوام ادیأر

 

تۆرکیه ده شو واغتا چنلی کروناویروس یوُقانچ کسلینه قارشی اورلان واکسن سانی 119 میلیون 860 مۆنگ دُز-دان گچدی.

56 میلیون 146 مۆنگ 276 آدام اینگ آز بیر دُز واکسن اوردوردی.

50 میلیون 250 مۆنگ آدام دا ایکی دُز واکسن اوردوردی.

اۆچ دُز واکسن اوردورانلارینگ سانی دا 12 میلیون 48 مۆنگ آدامدان گچدی.

بیر دُز سانجیم بوُلان 18 یاش اۆستی یاشاییجیلارینگ موقداری 90.45 گؤتریمدن گچدی.

ایکی دُز سانجیم بولانلارینگ موقداری دا 80.94 گؤتریمدن گچدی.

دۆین تۆرکیه ده کروناویروس سبأپلی 222 آدام آرادان چیقدی.دِگیشلی حابارلار