تۆرکیه ده جمهوریت بایرامی قوتلانیار

آنکارادا رسمی قوتلاما دابارالاری گچیریلیأر

1726424
تۆرکیه ده جمهوریت بایرامی قوتلانیار

 

تۆرکیه ده 1923-نجی ییلینگ 29-نجی اکتبریندا جمهوریت ایغلان ادیلدی.

شو گۆن یوردونگ هر یرینده قوتلانیار.

آنکارادا رسمی قوتلاما دابارالاری دا شو گۆن گچیریلیأر.

تۆرکیه ده 97 ییل اوُزال شو گۆن مجلیسده جمهوریت ایغلان ادیلیپدی.

 دِگیشلی حابارلار