کؤپ سانلی بوُسغون دنگیزدن چیقاریلدی

دیکیلی ده 21، چشمه ده 33 و مندرس ده 13 بی قانون بوُسغون سوودان چیقاریلدی

1719889
کؤپ سانلی بوُسغون دنگیزدن چیقاریلدی

 

ایزمیرده، اژه دنگیزینده یونان ینگ دنگیزیاقا گۆیچلری تاراپیندان تۆرکیأ دوُغری ایزینا قوُویلان 67 بی‌قانون بوُسغون تۆرک گۆیچلری تاراپیندان اؤلۆمدن حالاص ادیلدی.

دیکیلی ده 21، چشمه ده 33 و مندرس ده 13 بی قانون بوُسغون سوودان چیقاریلدی.

داشاری یورتلی 67 بوُسغون گؤچ ادیلشیک اداراسینا ایبریلدی.دِگیشلی حابارلار