کروناویروس: تۆرکیه ده ایکی دُز واکسن اوردورانلارینگ سانی ۷۵.۶۰ گؤتریمه یتدی

ایکی دُز واکسن اوردورانلارینگ موقداری ۷۵.۶۰ گؤتِریم

1719893
کروناویروس: تۆرکیه ده ایکی دُز واکسن اوردورانلارینگ سانی ۷۵.۶۰ گؤتریمه یتدی

 

تۆرکیه ده شو واغتا چنلی کروناویروس یوُقانچ کسلینه قارشی واکسن اوردورانلارینگ سانی 113 میلیون 450 مۆنگ آدامدان گچدی.

54 میلیون 741 مۆنگ آدام بیر دُز واکسن اوردوردی.

اینگ آز بیر دُز واکسن اوردوران 18 یاش اۆستی یاشاییجیلارینگ سانی 88.18 گؤتِریم‌دن گچدی.

ایکی دُز واکسن اوردورانلارینگ سانی دا 46 میلیون 940 مۆنگ آداما قوُلایلادی.

ایکی دُز واکسن اوردورانلارینگ موقداری ۷۵.۶۰ گؤتِریم.

10 میلیون 832 مۆنگ آدام دا اۆچ دُز واکسن اوردوردی.

دۆین تۆرکیه ده کروناویروس سبأپلی 203 آدام آرادان چیقدی.دِگیشلی حابارلار