واکسیناسیون: تۆرکیه ده ایکی دُز واکسن اوردورانلارینگ موقداری 75.36 گؤتِریم‌دن گچدی

تۆرکیه ده شو واغتا چنلی کروناویروس یوُقانچ کسلینه قارشی 113 میلیون 220 مۆنگدن کؤپ واکسن اورولدی

1719273
واکسیناسیون: تۆرکیه ده ایکی دُز واکسن اوردورانلارینگ موقداری 75.36 گؤتِریم‌دن گچدی

 

تۆرکیه ده شو واغتا چنلی کروناویروس یوُقانچ کسلینه قارشی 113 میلیون 220 مۆنگدن کؤپ واکسن اورولدی.

بیر دُز واکسن اوردوران 18 یاش اۆستی یاشاییجیلارینگ موقداری 88.09 گؤتِریمه یتدی، ایکی دُز واکسن اوردورانلارینگ موقداری دا 75.36 گؤتریم‌دن گچدی.

شو واغتا چنلی 54 میلیون 690 مۆنگ دن کؤپ آدام اینگ آز 1 دُز واکسن اوردوردی.

46 میلیون 800 مۆنگدن کؤپ آدام دا 2 دُز واکسن اوردوردی.

10 میلیون 815 مۆنگ دن کؤپ آدام دا 3 دُز واکسن اوردوردی.

دۆین تۆرکیه ده کروناویروس سبأپلی 236 آدام آرادان چیقدی.دِگیشلی حابارلار