کروناویروس: تۆرکیه ده ۱۱۳ میلیون واکسن اورولدی

تۆرکیه ده اورولان واکسن سانی ۱۱۳ میلیون دُز-دان گچدی

1718795
کروناویروس: تۆرکیه ده ۱۱۳ میلیون واکسن اورولدی

 

تۆرکیه ده اورولان واکسن سانی ۱۱۳ میلیون دُز-دان گچدی.

شو واغتا چنلی 54 میلیون 637 مۆنگ آدام اینگ آز بیر دُز واکسن اوردوردی.

ایکی دُز سانجیم بوُلانلارینگ سانی دا 46 میلیون 655 مۆنگ آدامدان گچدی.

اۆچ دُز واکسن اوردورانلارینگ سانی 10 میلیون 797 مۆنگ آدامدان گچدی.

شو واغتا چنلی 18 یاش اۆستۆندأکی یاشاییجیلارینگ 88 گؤتِریمی (درصدی) اینگ آز بیر دُز واکسن، 75.10 گؤتریمی اینگ آزیندان 2 دُز واکسن اوردوردی.

تۆرکیه ده واکسیناسیون بۆتین ولایاتلاردا دوُوام ادیأر.

دۆین تۆرکیه ده کروناویروس سبأپلی 237 آدام آرادان چیقدی.دِگیشلی حابارلار