أردوُغان: تۆرکیه دۆنیأنینگ اینگ یوُقاری اؤسۆشینه ایه بوُلدی

تۆرکیأنینگ جمهورباشلیغی تۆرکیأنینگ "دۆنیأنینگ اینگ یوُقاری ایقدیصادی اؤسۆشینه یتندیگینی" آیتدی

1706912
أردوُغان: تۆرکیه دۆنیأنینگ اینگ یوُقاری اؤسۆشینه ایه بوُلدی

 

تۆرکیأنینگ جمهورباشلیغی تۆرکیأنینگ "دۆنیأنینگ اینگ یوُقاری ایقدیصادی اؤسۆشینه یتندیگینی" آیتدی


اتیکتلر: #أردوُغان

دِگیشلی حابارلار