تۆرکیه ده اورلان واکسن سانی ۷۱.۵ میلیون‌دان گچدی

تۆرکیه ده کروناویروس یوُقانچ کِسِلینه قارشی عمومی واکسیناسیونا چالت یاغدایدا دوُوام ادیلیأر

1682469
تۆرکیه ده اورلان واکسن سانی ۷۱.۵ میلیون‌دان گچدی

 

تۆرکیه ده کروناویروس یوُقانچ کِسِلینه قارشی عمومی واکسیناسیونا چالت یاغدایدا دوُوام ادیلیأر.

شو واغتا چنلی اورلان واکسن سانی ۷۱ میلیون ۵۰۰ مۆنگ دُز-دان کؤپ.

تۆرکیه ده بیرینجی دُز سانجیم بوُلان 18 یاش اۆستی یاشاییجیلارینگ سانی 65.25 گؤتریمدِن گچدی.

شو واغتا چنلی 40 میلیون 600 مۆنگ آدام بیرینجی دُز واکسن اوردوردی.

ایکینجی دُز واکسنینی اوردورانلارینگ سانی 26 میلیون 200 مۆنگ آداما یتدی.

4 میلیون 650 مۆنگ آدام دا اۆچۆنجی دُز واکسن اوردوردی.

دۆین 261 مۆنگ 198 آدام تست بردی.

شوُلاردان 22 مۆنگ 161 آداما کرونا ویروسی نینگ یوُقاشاندیغی حابار بریلدی.

تۆرکیه ده دۆین کروناویروس سبأپلی اؤلِنلرینگ سانی دا 60 آدام بوُلدی.دِگیشلی حابارلار