تۆرک هوُوا یوُللاری دۆین 1397 اوچار ساپارینی قورادی

دینگه دۆین بو شرکتینگ اوچارلاری 216 مۆنگ یوُلاغچا حیذمات بردی

1679965
تۆرک هوُوا یوُللاری دۆین 1397 اوچار ساپارینی قورادی

 

تۆرک هوُوا یوُللاری دۆین 1397 اوچار ساپارینی قورادی.

دینگه دۆین بو شرکتینگ اوچارلاری 216 مۆنگ یوُلاغچا حیذمات بردی.

هر اوچارینگ دوُلولیق موقداری 76.6 گؤتریمه یتدی.

تۆرک هوُوا یوُللاری نأچه آیدان بأری اوروپانینگ اینگ کؤپ یوُلاغچا حیذمات بریأن شرکتی.

 


اتیکتلر: #اوچار

دِگیشلی حابارلار