تۆرکیه ده اورولان واکسن سانی 65.4 میلیون دُز

تۆرکیه ده شو واغتا چنلی 65 میلیون 432 مۆنگ واکسن اورولدی

1679510
تۆرکیه ده اورولان واکسن سانی 65.4 میلیون دُز

 

تۆرکیه ده شو واغتا چنلی 65 میلیون 432 مۆنگ واکسن اورولدی.

بیرینجی دُز واکسن اوردورانلارینگ سانی 39 میلیون 350 مۆنگ سانینا قوُلایلادی.

22 میلیون 342 مۆنگ آدام ایکینجی دُز واکسنینی اوردوردی.

میلیونلارچا آدام دا اۆچۆنجی دُز واکسن اوردوردی.

سوُنگقی 24 ساغاتدا تۆرکیه ده 60 آدام کروناویروس سبأپلی آرادان چیقدی.

219 مۆنگ 528 آدام تست بردی و شوُلاردان 11 مۆنگ 94 آداما کروناویروسی نینگ یوُقاشاندیغی حابار بریلدی.

 

 دِگیشلی حابارلار