تۆرکیه ده سوُنگقی بیر هپده ده 5.5 میلیون واکسن اورولدی

اورولان واکسن سانی 63 میلیون 380 مۆنگ دُز-دان گچدی

1677123
تۆرکیه ده سوُنگقی بیر هپده ده 5.5 میلیون واکسن اورولدی

 

تۆرکیه ده کروناویروسا قارشی سانجیم ایشینه دوُوام ادیلیأر.

سوُنگقی بیر هپده ده 5 میلیون 557 مۆنگ 815 دُز واکسن اورولدی.

اورولان واکسن سانی 63 میلیون 380 مۆنگ دُز-دان گچدی.

تۆرکیه ده یاشایانلارینگ 62.74 گؤتریمی بیرینجی دُز واکسنینی اوردوردی.

ایکینجی دُز واکسن اوردورانلارینگ سانی 33.38 گؤتریم.

 دِگیشلی حابارلار